Napoleon’s Gaze

1985 Collage
Yes
Return to portfolio